אקטיב , מזרן בגובה 22סמ , ליבת פולימר גומאויר אלסטי, שכבות נוחות בשיטת הפירמידה עטוף בבד אנרגטי.